эргэлтийн бутлуурын хэт халалтын температурзурвас үлдээгээрэй