liningne олборлосон хүүхдүүд яаж байназурвас үлдээгээрэй