vmware тоглуулагч ашиглан windows дээр hortonworks хамгаалагдсан хязгаарлагдмал орчинд суулгахзурвас үлдээгээрэй